Do góry
Biuro czynne:
pn.: 10-18, wt. - pt.: 8-16.

tel.: (22) 621 00 63
e-mail: warszawa23@komornik.pl
AKTUALNOŚCI
niezabudowana działka ewidencyjna nr 90/13 o powierzchni 2000 m2. Kształt granic korzystny dla celów zabudowy i zagospodarowania – prostokąt o wymiarach około 32 m na 62 m
Przedmiotem licytacji są działki ew nr 101 252/1 2523/252/5 252/6 252/7 252/8 252/9 Działki ew. nr 252/1 252/3 252/5 252/7 252/8 usytuowane są kolejno w szeregu na wschód od głównej drogi asfaltowej przebiegającej przez miejscowość Podłęcze
Przedmiotem licytacji jest działka ewidencyjna 730/1 o pow 1326 m.kw. w obrębie Czersk gmina Góra Kalwaria- kształt gruntu korzystny z punktu widzenia zagospodarowania i użytkowania przedmiotu licytacji. Na gruncie posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie zastępca Komornik Marek Michalewicz
działa w obszarze swojego rewiru, tj. właściwości Sądu Rejonowego w Piasecznie. Rewir obejmuje: miasto i gminę Piaseczno, miasto i gminę Góra Kalwaria, miasto i gminę Konstancin-Jeziorna, miasto i gmina Prażmów.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z art. 8 uksie, tj. na zasadzie wyboru przez wierzyciela, komornik może prowadzić postępowania egzekucyjne na obszarze całego kraju. Wyjątek stanowi egzekucja z nieruchomości ograniczona do obszaru rewiru jw.